Restaurang/Ravintola Hästöskatan, Hästövägen 940, 68500 Kronoby, Tel/Puh. 06-8345551 Mobiili