Mera bilder på Facebook:
Instagram: hastoskatan

Lör 7.7 Kim Strandens memorial concert kl. 12-00

Restaurang/Ravintola Hästöskatan, Hästövägen 940, 68500 Kronoby, Tel/Puh. 06-8345551 Mobiili